Mar 29 2018

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju BRD

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, w ramach programu „Bezpieczna gmina”, współorganizował z SP w Mierzeszynie eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju BRD, które odbyły się 20.03.2018r. W konkursie uczestniczyły reprezentacje 5 szkół podstawowych z terenu gminy Trąbki Wielkie. Do zadań uczniów należało rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego oraz pokonanie rowerowego toru przeszkód. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży, jak ważne  jest bezpieczeństwo ruchu drogowego.